B·威尼斯官方网址下载(中国)·官方入口

首页>> 产品中心>> 汽车电子>> 车规级三极管>> 晶体管>>

晶体管
Part Number Download Status Circuit Polarity

PCM

(W)

IC

(A)

VCBO

(V)

VCEO

(V)

VEBO

(V)

hFE

Min

hFE

Max

hFE@VCE

(V)

hFE@IC

(A)

VCE(sat)

(V)

VCE(sat)@IC

(A)

VCE(sat)@IB

(A)

Package
AD-MMST3906

Active

PNP
0.2
-0.2
-40
-40
-5
100
300
-1
-0.01
-0.3
-0.05
-0.005
SOT-323
AD-MMST2907A

Active

PNP
0.2
-0.6
-60
-60
-5
100
300
-10
-0.15
-1.6
-0.5
-0.05
SOT-323
AD-PZT776

Active

PNP
1
-3
-50
-50
-5
100
400
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-223
AD-B772-GR

Active

PNP
0.5
-3
-40
-30
-6
200
400
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-89-3L
AD-B772-GR

Active

PNP
1.25
-3
-40
-30
-6
200
400
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-223
AD-B772-O

Active

PNP
0.5
-3
-40
-30
-6
100
200
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-89-3L
AD-B772-O

Active

PNP
1.25
-3
-40
-30
-6
100
200
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-223
AD-B772-R

Active

PNP
0.5
-3
-40
-30
-6
60
120
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-89-3L
AD-B772-R

Active

PNP
1.25
-3
-40
-30
-6
60
120
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-223
AD-B772-Y

Active

PNP
0.5
-3
-40
-30
-6
160
320
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-89-3L
AD-B772-Y

Active

PNP
1.25
-3
-40
-30
-6
160
320
-2
-1
-0.5
-2
-0.2
SOT-223
AD-2SD1766-P

Active

NPN
0.5
2
40
32
5
82
180
3
0.5
0.8
2
0.2
SOT-89-3L
AD-2SD1766-Q

Active

NPN
0.5
2
40
32
5
120
270
3
0.5
0.8
2
0.2
SOT-89-3L
AD-2SD1766-R

Active

NPN
0.5
2
40
32
5
180
390
3
0.5
0.8
2
0.2
SOT-89-3L
AD-2SD1767-P

Active

NPN
0.5
0.7
80
80
5
82
180
3
0.1
0.4
0.5
0.05
SOT-89-3L
AD-2SD1767-Q

Active

NPN
0.5
0.7
80
80
5
120
270
3
0.1
0.4
0.5
0.05
SOT-89-3L
AD-2SD1767-R

Active

NPN
0.5
0.7
80
80
5
180
390
3
0.1
0.4
0.5
0.05
SOT-89-3L
AD-FZT954

Active

PNP
0.8
-5
-140
-100
-7
100
300
-1
-1
-0.34
-4
-0.4
SOT-223
AD-MMBT4401

Active

NPN
0.3
0.6
60
40
6
100
300
1
0.15
0.75
0.5
0.05
SOT-23
AD-MMBT4403

Active

PNP
0.3
-0.6
-40
-40
-5
100
300
-2
-0.15
-0.75
-0.5
-0.05
SOT-23
XML 地图