B·威尼斯官方网址下载(中国)·官方入口

首页>> 产品中心>> 汽车电子>> 车规级MOSFET>> SGT MOS>>

SGT MOS
Part Number Download Status Circuit Type Process

ESD

Yes/No

VDS

V

VGS

V

ID

A

VGS(TH)

V

RDS(mΩ)@VGS

10V Typ

RDS(mΩ)@VGS

10V Max

RDS(mΩ)@VGS

4.5V Typ

RDS(mΩ)@VGS

4.5V Max

Package
AD-CJAB011SN06AL

Active

Single-N
SGT
No
60
±20
45
1.5~2.6
9
11
12
16
PDFN3.3×3.3-8L
AD-CJAB7R4SN04CL

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
51
1.3~2.5
6.3
7.4
10.2
12.5
PDFN3.3×3.3-8L
AD-CJAN011SN06AL

Active

Single-N
SGT
No
60
±20
48
1.5~2.6
8.3
11
11
16
PDFN5×6-8L
AD-CJAN7R4SN04CL

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
57
1.3~2.5
6.1
7.4
9.9
12.5
PDFN5×6-8L
AD-CJAC9R0SN06AL

Active

Single-N
SGT
No
60
±20
55
1.3~2.5
6.7
9
9.2
13
PDFN5×6-8L
AD-CJAC9R0SN10AL

Active

Single-N
SGT
No
100
±20
62
1.3~2.5
7.2
9
9.1
11.4
PDFN5×6-8L
AD-CJAB3R2SN04AL

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
40
1.2~2.3
2.3
3.2
3.6
5
PDFN3.3×3.3-8L
AD-CJAC3R2SN04AL

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
80
1.2~2.3
2.4
3.2
3.6
4.8
PDFN5×6-8L
AD-CJAC1R3SN04CH

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
248
2.5~3.5
1
1.3
-
-
PDFN5×6-8L
AD-CJAN3R5SN04CH

Active

Single-N
SGT
No
40
±20
100
2.2~3.8
2.8
3.5
-
-
PDFN5×6-8L
XML 地图