B·威尼斯官方网址下载(中国)·官方入口

首页>> 产品中心>> 汽车电子>> 车规级二极管>> TVS二极管>>

TVS二极管
Part Number Download Status Circuit

Ppp

(W)

VRWM

(V)

VBRMin

(V)

VBRMax

(V)

IR

(uA)

CJ

(PF)

VC

(V)

IPP

(A)

Package
对不起,暂无相关数据
XML 地图